Cuestone gevestigd en kantoorhoudende te Aalsmeer (1431 CG) aan de Dorpsstraat 98, hierna te noemen “Cuestone” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Cuestone verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Cuestone u over de manier waarop Cuestone uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Cuestone worden aangeboden op https;//www.storytelling.how.

 

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

  1. Nieuwsbrieven

 

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Cuestone heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Cuestone samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Cuestone meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via monique@storytelling.how.

 

 

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 

  1. Cuestone geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 

    1. De doorgifte geschiedt aan een door Cuestone voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Cuestone een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

 

    1. Cuestone op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 

  1. Cuestone maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Cuestone ontvangt.

 

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 

  1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar monique@storytelling.how of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

 

Artikel 5 Cookies

 

  1. Het is mogelijk dat Cuestone tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https;//www.storytelling.how werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.